Unge interesseret i at spille på orgel

Sidste år valgte Frobeniusfonden at støtte initiativet Orgelklubben, der har til formål at give unge mennesker mulighed for at lære orglet at kende – og at spille på det. Tanken er naturligvis at motivere flere unge til at søge en egentlig organistuddannelse.

Initiativtager til Orgelklubben er organisten Katrine Immerkjær Kristiansen, der er organist ved Brøndby Strand Kirke, og som selv har en række unge i sin lokale afdeling af Orgelklubben. Jeg møder Katrine i Sct. Mariæ Kirke i Helsingør i starten af juli efter en middagskoncert i kirken, hvor hun var solist på orglet. Katrine fortæller med entusiasme om udviklingen af Orgelklubben, og hvordan midlerne fra Frobeniusfonden har bidraget til denne udvikling.

-Interessen for Orgelklubben spreder sig over hele landet, og der er tilknyttet kirker fra Vestervig i Vestjylland til Dragør på Sjælland og så en del andre kirker derimellem. Netop at kunne give kirkerne beløb til at dække den nødvendige, professionelle undervisning er kernen i projektet og med til at holde et højt fagligt niveau. Dette styrkes også ved udarbejdelsen af en særlig orgelbog for de unge. Den bliver lanceret i starten af efteråret.

Katrine fortæller, at der er et særligt samarbejde med Vestervig Kirkemusikskole om aktiviteter i mindre landsogne, således at Orgelklubben ikke kun er noget for de større sogne. Organisatorisk er Orgelklubben tilknyttet Sjællands Kirkemusikskole, men Katrine understreger, at Orgelklubben er landsdækkende.

Med stolthed beretter Katrine, at to af hendes elever netop er blevet optaget på musikkonservatoriet.

                                                                                                                                                            Torben Larsen