Tale ved overrækkelsen af Frobeniusfondens store pris
Karl Aage Rasmussen I Islev Kirke onsdag den 13. december 2017

For to måneder siden afholdt Athelas Sinfonietta en koncert i anledning af Karl Aage Rasmussens 70 års fødselsdag. Koncerten var ikke på selve dagen for fødselsdagen. Fødselsdagen er nemlig i dag –den 13. december – hvor vi i Frobeniusfonden har den glæde at tildele fødselaren fondens store pris på 250.000 kr.

Nu er det selvfølgelig ikke, fordi Karl Aage Rasmussen bliver 70 år, at han får prisen. Men for et livs indsats med og for musik. Det blev vi tydeligt vidne til ved koncerten på Borups Højskole med Athelas. Der var en vekselvirkning mellem Karl Aage Rasmussen som komponist og underviser. En vekselvirkning, hvor tidligere elever hyldede deres professor i komposition ved Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus, hvor Karl Aage Rasmussen virkede i mere end 20 år. Man mærkede et tydeligt slægtskab mellem lærer og elever.

Karl Aage Rasmussen var ansat ved Det jyske Musikkonservatorium i Århus i perioden 1969 til 2008, i 20 år fra 1988 til 2008 som professor i komposition. Sideløbende med arbejdet som pædagog har han været initiativtager til en række tiltag på det musikalske område, fx kammerensemplet The Elsinore Players og Numus festivalen for ny samtidsmusik i Århus. Herudover kunstnerisk leder af en række ensembler gennem tiden, blandet Athelas Sinfonietta Copenhagen.

Som komponist har Karl Aage Rasmussen udfoldet sig på sin egen markante måde gennem eksperimenter og nysgerrighed med hensyn til former og udtryk, hvor begreber som musik på musik og musik om musik, hvor han anvender eksisterende musik i nye sammenhænge og nye formål. Vel at mærke ikke som citater eller collager, men som små løsdele, der er vævet sammen til originale værker. Karl Aage Rasmussen arbejder senere med andre teknikker og spænder i sin kreativitet fra det matematiske i musikken til det psykologiske. Man får virkelig indtrykket af en komponist, der lever sig ind i tiden og udfordrer den.

I 1991 modtog Kar Aage Rasmussen Carl Nielsen-prisen og i 1997 Wilhelm Hansens komponistpris. Nu får han Frobeniusfondens store pris, der tildeles ham for – som der står i diplomet, der er beviset for prisen – for hans mangfoldige indsats for kulturlivet i almindelighed og musiklivet i særdeleshed, som komponist, underviser, debattør og ikke mindst som formidler til et større publikum. Og jeg vil opholde mig lidt ved Karl Aage Rasmussens indsats som formidler og debattør.

Karl Aage Rasmussen har skrevet adskillige bøger om musik. De kommer heldigvis i noget der ligner en lind strøm – så der er forhåbentlig flere på vej. Bøger om musikken på tværs, men nok så meget bøgerne om musikere og komponister.

Bøgerne er anderledes end de fleste bøger om musik. De stiller små krav til viden forud for læsningen, de bæres af stor faglig viden og indsigt, og de lever qua et engagement og ja et liv i og med musik.

Karl Aage Rasmussen fortæller selv i sin bog om Gustav Mahler om dette:

”Denne bog er hverken en gennemgribende nyfortolkning eller en detaljeret biografisk grundbog med værksanalyser. Det er en lille bog drevet af blot og bar lyst til at dele en livslang fascination af en mand og hans musik med interesserede læsere, skrevet af en komponist, hvis egen musik tidligt blev stærkt påvirket af Mahler, en bog der tegner en biografisk skitse og kaster strejflys ind over sit emne fra forskellige, også nutidige sider. Ikke mere, ikke mindre. Den stiller ingen krav om musikfaglig indsigt, kun om en vis forhåndsinteresse for Mahlers musik.”

Ikke mere, ikke mindre. Men jeg skal love for det virker. Og sådan er det med bog efter bog, senest bogen om Johannes Brahms, der på samme måde som med Mahler fører læseren hele vejen rundt om komponisten på en levende,anderledes og musisk – for ikke at sige poetisk måde.

Bøgerne er i høj grad medvirkende til, at Karl Aage Rasmussen får Frobeniusfondens pris i dag. Men der er mere. Pristageren er også en skarp debattør, og han har også bestridt en række poster i kulturlivet, der nok skulle give anledning til debat, blandet som medlem af Statens Musikråd og som næstformand i Det kgl. Teaters bestyrelse.

For knapt 10 år siden holdt Karl Aage Rasmussen et indlæg på en konference, som også i den grad gælder i dag, at jeg vil citere fra det. Det handler om evalueringer. Jeg citerer:

”Et tydeligt eksempel på at kulturelle værdier ikke længere svarer for sig selv, men må måles, kontrolleres og vejes, er det vældige hjul af evalueringer der snurrer i øjeblikkets kulturlandskab. Kulturfonden, de regionale kulturforsøg, den internationale kultureksport og musiklivets institutioner er blot nogle af de seneste områder dette tærskeværk er rullet igennem. Det er et kontrolinstrument af ret ny dato i den offentlige sektor, i hvert fald på kulturområdet. 80 ́ernes forvaltningsreformer med udgangspunkt i marked og management, bruger og resultatorientering er en del af baggrunden. Og den blomstrende evaluerings-branche har nu skabt en botanisk have med både spiselige og kødædende planter. Noget er vokset direkte ud af New Public Management der helst vil se alle menneskelige relationer som klient- og kundeforhold. Evalueringer er i stigende grad det afgørende kriterium ved fordeling af kunstlivets ressourcer, offentlige som private.”

Ordene gælder desværre i høj grad også i dag, 10 år efter. Godt vi har Karl Aage Rasmussen til at ruske op, godt vi har multimennesket Karl Aage Rasmussen og godt jeg får lov til som formand for Frobeniusfonden at ønske dig tillykke med fødselsdagen og Frobeniusfondens store pris.

TILLYKKE!

Torben Larsen