I dag er det skiftedag i Frobeniusfonden.

Vores formand, Torben Larsen, har valgt at trække sig fra bestyrelsen og Henrik Paludan indtræder som ny formand.

Nyt medlem i Frobeniusfondens bestyrelse er Søren Christian Vestergaard.

Vi vil gerne takke Torben for mange års dedikeret arbejde for både Frobeniusfonden og Frobenius Orgelbyggeri.

Og vi er samtidigt meget glade for, at Søren Christian Vestergaard, vil være med til at sætte sit aftryk på fondens fremtidige arbejde.

Søren Christian Vestergaard

Henning Jensen
Alder: 74
Indtrådt: 2013
Kompetence: Ledelse / Orgelkyndig
Uafhængighed: nej
Vederlag: 15.000

Henrik Paludan
Alder: 56
Indtrådt: 2015
Uafhængighed: nej
Ledelse: ja
Vederlag: 15.000