Frobeniusfondens bestyrelse

Torben Larsen
Alder: 72
Indtrådt: 2002
Kompetence: Ledelse / Kirkelig indsigt
Uafhængighed: nej
Vederlag: 10.000

Henning Jensen
Alder: 73
Indtrådt: 2013
Kompetence: Ledelse / Orgelkyndig
Uafhængighed: nej
Vederlag: 5.000

Henrik Paludan
Alder: 55
Indtrådt: 2015
Ledelse: ja
Vederlag: 5.000