Fonden ønsker at prioritere uddannelsen af organister højt. Det er hidtil sket ved støtte til studerende på uddannelsesstederne, og denne støtte skal fortsætte. Herudover ønskes det at støtte unges interesse i orgelmusik og orglet som instrument. Dette kræver kontakt med lokale miljøer – kirkerne og musikskolerene. Fonden vil således opsøge eller motivere til initiativer, hvor fx unge kormedlemmer gøres interesseret i orglet som instrument.

Fonden ønsker at bidrage til organisternes udsyn og faglige udvikling, hvilket fx kan ske ved afholdelse af symposier, deltagelse i konferencer i ind- og udland eller på anden måde.

Fonden vil fortsætte uddelingen af en stor pris til en markant personlighed. Der skal være en tilknytning til det kirkemusikalske, men fortolkningen af dette er bred. Kommende pristagere skal have sat et godt aftryk i musiklivet, som komponist, udøver, formidler eller på anden måde.

Fonden kan ikke søges.
Bestyrelsen samt direktøren for Th. Frobenius & Sønner Orgelbyggeri A/S kan komme med forslag til behandling om støtte.